KURUMSAL

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI ve HEDEFLERİ

GÜNAY İNŞAAT`ın temel kalite yaklaşımı, politika ve hedefleri şu şekilde belirlenmiştir;

KALİTE POLİTİKASI

GÜNAY İNŞAAT`ın politikası,
GÜNAY İNŞAAT`da projelerin sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve işverenin isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır.
GÜNAY İNŞAAT`ı diğer yüklenicilerden ayıran en temel özellik dizaynda ve uygulamada tecrübeli/bilgili bir yüklenicinin görebileceği hataları bularak bu konuda işvereni uyarması, problemler oluşmadan önce gerekli olan önlemleri alması ve bu önlemler için gerekli bedeller hakkında işvereni bilgilendirmesidir.
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için GÜNAY İNŞAAT`ın işverenlerine sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinde belirleyici rol üstlenen süreçlerin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler koyulacak ve gelişme takip edilecektir.
GÜNAY İNŞAAT çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere;

 • Alacağı kararlarda GÜNAY İNŞAAT ismini ve işverenle yapılan sözleşme şartlarına uyumu ön planda tutacak,
 • Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacak,
 • Sonuçlandıramayacağı hiç bir konuda işverene ve diğer GÜNAY Personeline söz vermeyecek, verdiği sözleri mutlaka sonuçlandıracak,

*Mevcut bilgi ve tecrübelerini GÜNAY İNŞAAT çalışanları ile paylaşacak ve politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

GÜNAY İNŞAAT`ın HEDEFLERİ

GÜNAY İNŞAAT`ın başarısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla;

 • GÜNAY İNŞAAT kalite hedef ve politikaları ile işveren memnuniyeti ve yasal zorunluluklar gözetilerek "sürekli gelişme ve büyüme" sağlamak,
 • İşveren ve müşteri isteklerinin yönlendirilmesi ve bu isteklere maksimum düzeyde uygunluk,
 • İşveren ve müşteriler ile iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız kurulmasını sağlamak,
 • Personelinin gelişimini ön planda tutarak çalışanların bulunmaktan memnuniyet duyduğu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • İşlerin gerektirdiği sayıda ancak yüksek nitelikli insan gücü barındırmak,
 • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak,
 • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucu başlatılan iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,

GÜNAY İNŞAAT`ın yukarıda tarif edilen politikalarının temel taşlarını oluşturur.
GÜNAY İNŞAAT Yönetimi, belirlediği politikalar çerçevesinde Kalite Yönetimi`nin başarı ile uygulanabilmesi ve istenilen güvencenin sağlanabilmesi için aşağıda verilen başlıklar altında genel hedeflerini oluşturmuştur.
Bu genel hedeflere ulaşmak maksadıyla oluşturulan ölçülebilir alt hedefler GÜNAY İNŞAAT yönetimi tarafından "Hedef Bildirgesi" ile tanımlanır ve çalışanlara duyurusu yapılır.

İŞVERENLER

GÜNAY İNŞAAT işverenlerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için,

 • İşverene verilen bilgilerin doğru, zamanında ve güvenilir olmasını temin edecektir.

*Alınan bütün önlemlere rağmen problemler oluşması durumunda, problemlerin işvereni asgari seviyede etkileyecek şekilde çözümlenmesine çalışacaktır.

ÇALIŞANLAR

GÜNAY İNŞAAT, sunduğu taahhüt işleri ve hizmetlerin şartnamelere ve sözleşmelere uygunluğunun ve etkinliğinin çalışanlarına bağlı olduğunun bilincinde olan bir kuruluş olarak, çalışanlarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli çalışma ortamı ve kaynakları sağlayacaktır.

TEDARİKÇİLER / ALT YÜKLENİCİLER

GÜNAY İNŞAAT, hizmetlerinin doğal bir parçası olan tedarikçi ve alt yüklenicilerine karşı sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirebilmek amacıyla,

 • Güvenilir tedarikçi/alt yükleniciler ile uzun vadeli işbirliği kurmaya,
 • Tedarikçilerin taahhütlerini yerine getirme performansını sürekli izlemeye,

*Tedarikçi/alt yüklenicilere sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye, azami seviyede özen göstermektedir.